เมษายน 2556
April 2013
  • GTH Do Goods
    25
    April
    GTH และ Play Channel ร่วมกันทำความดีเพื่อน้องๆ ในท้องที่ทุรกันดารได้มีอาหารเช้ากินอิ่ม   GTH และ Play Channel ร่วมกันทำความดีเพื่อน้องๆ  ในท้องที่ทุรกันดารได้มีอาหารเช้ากินอิ่ม ร่วมสมทบทุนง่ายๆ เพียงซื้อสินค้า GTH 1 Gift 1 Give ทุกๆ 1 เซ็ตที่คุณซื้อ เ …